În luna martie 2017 s-a finalizat implementarea proiectului "Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (I)”, cod proiect 2.1.040, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 16 luni - respectiv de la 01.01.2016 până la 28.04.2017 - și a avut ca obiectiv general sprijinirea funcţionarii MFE/MDRAPFE, în calitate de autoritate pentru coordonarea FESI și a AM pentru POC și POIM, POS CCE, POS-T și POS-M si OIR POS M/ DRI POIM, prin asigurarea cheltuielilor necesare utilizării în conditii optime a autoturismelor eligibile din POAT.

Obiectivul specific al proiectului a constat în asigurarea cheltuielilor necesare utilizării în condiții optime a autoturismelor eligibile din POAT, pentru buna implementare a POC și POIM și în asigurarea monitorizării post-implementare a proiectelor POS CCE, POS-M și POS-T.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Rezultate atinse în perioada de referință:

1. Au fost asigurate cheltuielile cu carburantul necesar celor 20 de autoturisme eligibile din POAT.
2. Au fost asigurate cheltuielile cu taxele necesare înmatriculării, rovinietelor, CASCO și RCA pentru autoturismele eligibile din POAT, aflate în proprietatea MFE/MDRAPFE.
3. Au fost asigurate cheltuielile cu întreținerea, reparațiile autoturismelor, reviziile, ITP-urile și diversele piese de schimb pentru autoturismele eligibile din POAT, aflate în proprietatea MFE/MDRAPFE.
4. Au fost asigurate cheltuielile cu consumabilele necesare în vederea întreținerii și bunei funcționări a autoturismelor eligibile din POAT.

Valoarea totală a proiectului a fost de 139.367,260 lei, valoarea eligibilă 134.906,680 lei (din care FEDR 114.259,21 lei și cofinanțare 20.647,47).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul deciziei de finanțare pentru acest proiect a fost de 119.373,40 lei, din care valoarea de 101.103,30 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FEDR.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

“Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020”