În data de 09.10.2017 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 la nivelul beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu şi prevenirea riscurilor”, cod proiect 1.1.043, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte => Rezultat - Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor, Acțiunea 1.1.2. Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacității Beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilor în procesul de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte POIM, inclusiv sprijin în îndeplinirea condiționalităților ex-ante.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  • Acordarea de asistenţă CNAIR si CN CFR SA pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante aferente POIM privind consolidarea capacităţii administrative – Criteriile 7.1. si 7.2. “Măsuri care să asigure capacitatea unor organisme intermediare şi beneficiari de a asigura fluxul de proiecte pentru sectorul rutier si sectorul feroviar“
  • Acordarea de asistenta tehnica pentru îndeplinirea acțiunilor aferente beneficiarilor POIM (ANAR,CNAIR) din cadrul Strategiei naționale in domeniul achizițiilor publice, aprobate prin HG nr. 901/2015;
  • Acordarea de sprijin Beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu si prevenirea riscurilor în activitățile specifice de pregătire si gestionare a portofoliului de proiecte finanțate prin POIM.

Beneficiar: Beneficiari POIM- sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilor.

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:

  • Condiționalități ex-ante aferente CNADNR, CFR și ANAR îndeplinite;
  • Soluții adoptate pentru deblocarea și eficientizarea pregătirii și implementării portofoliului de proiecte POIM – transporturi, mediu și prevenirea riscurilor;
  • Eficacitate sporită în pregătirea și implementarea proiectelor POIM – transporturi, mediu și prevenirea riscurilor, inclusiv a celor fazate a căror implementare se continuă și în perioada-2014-2020;
  • 1050 de zile instruire pentru beneficiarii POIM.

Activitățile privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activități generale care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului: este de 30.017.738,00 lei (din care 25.423.523,20 lei FEDR și 4.594.214,80 lei contribuție națională).

Durata proiect: 48 de luni, respectiv de la 01.07.2016 până la 30.06.2020.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională POAT 2014-2020”.