În data de 09.10.2017 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților BEI pentru gestionarea POlM (POIM) 2014 – 2020 la nivelul AM POIM și OI Transport și pentru închiderea POS Mediu și POS Transport 2007-2013 la nivelul AM POS Transport și AM POS Mediu”, cod proiect 2.1.044, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și contolul FESI, Obiectivul specific 2.1 – Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI => Rezultat – Cadru de reglementare, strategic și procedural îmbunătățit pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1 Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacității Autorității de Management POIM din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) și OI Transport din cadrul Ministerului Transporturilor (MT) în gestionarea POIM și sprijinirea MDRAPFE în închiderea programelor operaționale 2007-2013c POS Mediu și POS Transport.
Beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilor în procesul de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte POIM, inclusiv sprijin în îndeplinirea condiționalităților ex-ante.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  • Acordarea de asistență AM POIM, inclusiv direcțiilor sale regionale și OI Transport, în implementarea POIM 2014-2020;
  • Acordarea de sprijin OI Transport în îndeplinirea condiționalităților ex-ante aplicabile POIM;
  • Consolidarea capacității instituționale a AM POIM, inclusiv a direcțiilor sale regionale, și a capacității instituționale a OI Transport în gestionarea si implementarea programului;
  • Acordarea de asistenta AM POS T si AM POSM în procesul de închidere a perioadei 2007-2013.

Beneficiar: personalul din cadrul Direcției Generală Programe Europene Infrastructură Mare, din MDRAPFE, precum și din cadrul Organismului Intermediar pentru POIM sectorul transporturi.

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:

  • Condiționalități ex-ante aplicabile POIM – transporturi îndeplinite;
  • Capacitate institutionala consolidata la nivelul AM POIM și OI Transporturi;
  • Cadrul de reglementare, strategic şi procedural îmbunătățit pentru implementarea POIM;
  • Rapoarte finale de implementare POS Mediu și POS Transport transmise la Comisia Europeană.

Activitatea privind managementul este activitate generală care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului: este de 41.987.287,00 lei (din care 35.561.132,73 lei FEDR și 6.426.154,27 lei contribuție națională).

Durata proiect: 48 de luni, respectiv de la 01.07.2016 până la 30.06.2020.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională POAT 2014-2020”.