Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în coordonarea FESI, gestionarea POC, POIM, POAT 2014-2020 și închiderea POST, POSM, POSCCE, POAT 2007-2013.

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea necesarului de produse de papetărie, consumabile si servicii necesare funcționarii echipamentelor IT pentru desfășurarea activității zilnice în condiții optime a MFE în calitate de coordonator FESI (inclusiv structuri suport) si de autoritate de gestionare a POC, POIM, POAT 2014-2020 și POST, POSM, POSCCE, POAT 2007-2013.

Beneficiar proiect: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Perioada de implementare a proiectului: 01.03.2016 -31.03.2017 (13 luni)

În luna martie 2017 s-au încheiat activitățile de implementare a proiectului “Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea necesarului de consumabile si servicii necesare funcționarii echipamentelor IT (I)”, cod proiect 2.1.045, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC. Proiectul a fost implementat în baza Deciziei de Finanțare nr. 2.1.045/29.03.2017.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

Activitatea 1 – Sprijin pentru buna desfășurarea a activității MFE :
Rezultat 1.1. Echipamente funcționale pentru desfășurarea activității zilnice în condiții optime
Rezultat 1.2. Echipamente funcționale, dotate cu cartușe toner adecvate, pentru desfășurarea activității zilnice în condiții optime.
Rezultat 1.3. Produse de papetărie asigurate pentru desfășurarea activității zilnice în condiții optime.

Activitățile privind managementul proiectului (Activitatea 2) și cea de informare și publicitate aferentă (Activitatea 3) au fost activități generale care au contribuit la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.

Proiectul a avut un buget total de 576.782,41 lei, respectiv 550.856,34 lei valoare totală eligibilă. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 446.547,78 lei conform DF 2.1.045, iar co-finanțarea eligibilă a beneficiarului 84.308,56 lei.

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”