În luna noiembrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU”, DF Nr. 96/AT/DMP/17.11.2017, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 „Asistență Tehnică”, Obiectivul Specific 7.1 „Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional”.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea MFE în gestionarea POCU prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate, mentenanță și instruire pentru aplicația PROSYS utilizată pentru contabilitatea generală și cea specifică fondurilor externe nerambursabile gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt servicii de asistenţă tehnică de specialitate, mentenanţă şi instruire pentru aplicaţia PROSYS utilizată pentru contabilitatea generală și cea specifică fondurilor externe nerambursabile gestionate de Ministerul Fondurilor Europene asigurate.

Valoarea totală a proiectului: 208.800,00 lei din care valoarea eligibilă este de 208.800,00 lei (respectiv 176.843,16 FSE şi 31.956,84 lei cofinanțare).

Durata proiectului: 38 de luni, respectiv de la 01.01.2016 până la 01.02.2019.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020”