Regulamentul UE nr. 1303/2013, art. 54 stabilește cadrul general în care trebuie realizate evaluările fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Pe baza acestui articol, misiunea evaluării este:

• de a îmbunătăți calitatea proceselor de elaborare și implementare a programelor;

• de a aprecia eficacitatea, eficiența și impactul acestora.

Potrivit art. 56 al aceluiași regulament, evaluările pe parcursul perioadei de implementare a programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare ce acoperă unul sau mai multe programe. Cu scopul de a răspunde cerințelor ce derivă din directivele europene, Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, a inițiat proiectul „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020”, cod 2.1.009.

Obiectivul general al proiectului este de a facilita un management informat al Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și adoptarea deciziilor pe bază de dovezi.

Obiectivul specific al proiectului este de a implementa Planul de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

În luna august 2016, a fost emisă Decizia de finanţare a proiectului din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.2 Evaluarea la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI.

Durata implementării proiectului este martie 2016 – decembrie 2023.

Rezultate prevăzute: Proiectul va pune la dispoziţia factorilor de decizie şi de formulare a politicilor, precum şi managerilor de programe, informaţii pertinente şi analize credibile privind:

• Contribuția POAT la întărirea capacității beneficiarilor FESI/POAT, POIM și POC;

• Contribuția POAT la diseminarea informațiilor privind FESI/POAT, POIM și POC;

• Contribuția POAT la coordonarea și controlul FESI;

• Contribuția POAT la gestionarea POAT, POIM și POC;

• Contribuția POAT la funcționalitatea și eficiența sistemului informatic;

• Contribuția POAT la eficiența și eficacitatea resurselor umane din sistemul FESI.

Valoarea totală a proiectului: 3.887.460,00 lei, valoare eligibilă este de 3.887.460,00 lei, din care (FEDR 3.292.484,25 lei, echivalentă cu 84,695% din valoarea totală eligibilă aprobată, cofinanțare 594.975,75 lei). Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.