În luna decembrie 2017 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 și închiderea POSDRU 2007-2013 prin achiziționarea unui software extensie de date și analiză”, cod proiect 73, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectiv Specific 7.1: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional.

Acțiunea:

• Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI-urilor POCU și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-urilor specializate, necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la Obiectivul Specific 2.2 din POCU), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc. legate de problematica cu impact asupra POCU;

• Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor intermediare (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 17 luni - respectiv de la 10.08.2016 până la 31.12.2017- și a avut ca obiectiv general sprijinirea MFE prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice.

Obiectivul specific al proiectului a constat în gestionarea eficientă a bazei de date aferentă proiectelor POCU și POS DRU și extinderea acesteia prin achiziția unei licențe de gestiune bază de date și analiză statistică.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Rezultate atinse în perioada de referință:

• Au fost asigurate cheltuielile privind achiziția unei licențe de gestiune bază de date și analiză statistică, fiind astfel sprijinită DG PECU în vederea desfășurării în bune condiții a activităților legate de implementarea POCU 2014-2020 și închiderea POS DRU.

Valoarea totală a proiectului a fost de 12.000,00 lei, valoarea eligibilă a fost de 12.000,00 lei, din care 10.163,40 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FSE.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul deciziei de finanțare pentru acest proiect a fost de 11.557,82 lei, din care valoarea de 9.788,90 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FSE.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”