În luna decembrie 2017 s-a finalizat implementarea proiectului „Servicii pentru organizarea primei reuniuni ordinare din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020”, cod SMIS 119653, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectiv Specific 7.1: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional.

Acțiunea:

• Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI-urilor POCU și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-urilor specializate, necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la Obiectivul Specific 2.2 din POCU), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc. legate de problematica cu impact asupra POCU;

• Sprijin pentru activarea şi întărirea capacităţii şi a schimbului de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare, în vederea eficientizării activităţii şi întăriririi capacităţii partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul specific pentru întărirea capacităţii, organizării şi funcţionarea CM pentru POCU (sub forma de programe de formare care să acopere temele de interes pentru eficientizarea activităţii CM, sesiuni de instruire dedicate, participarea la alte activităţi de instruire/diseminare cu privire la POCU, noile regulamente etc.).

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 20 luni - respectiv de la 01.05.2016 până la 31.12.2017- și a avut ca obiectiv general sprijinirea DGPECU, în organizarea corespunzătoare a activităţilor aferente primei reuniuni ordinare din anul 2016 ale CM POCU 2014-2020, în perioada 07-08 iunie 2016, în Bucureşti.

Obiectivul specific al proiectului a constat în organizarea cu succes a primei reuniuni ordinare a CM POCU 2014-2020, în perioada 07-08 iunie 2016, în Bucureşti.

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Rezultate atinse în perioada de referință:

• DGPECU sprijinită, prin prima reuniune ordinară din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, organizată în bune condiţii.

Valoarea totală a proiectului a fost de 47.608,00 lei, valoarea eligibilă a fost de 47.608,00 lei, din care 40.321,60 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FSE.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul deciziei de finanțare pentru acest proiect a fost de 22.168,81 lei, din care valoarea de 18.775,87 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FSE.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”