Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv”, cod SMIS 38274.