Proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate privind proiectul POSDRU/74/5.2/AJ/47386 „Creșterea ocupării forței de muncă din zona rurală”, cod SMIS 24226, beneficiar S.C. Compania ROMPREST S.A. – 17.05.2018