Proces Verbal nr. 38043/30.05.2018 de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate privind proiectul POSDRU/93/3.3/G/62277 ”FORTE - formare trainică pentru parteneriat social, SMIS 22240, beneficiar - Federația Filantropia”