Titlul proiectului: "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorităţii publice centrale, având calitatea de coordonator al implementării si gestionării FESI, precum şi de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM, şi pentru personalul structurilor suport implicat în coordonarea, gestionarea si controlul FESI (III)" – Cod 3.1.078 / 11.05.2018

În data de 11.05.2018 a fost semnat Contractul de Finanțare CTRF nr. 3.1.078/11.05.2018 pentru proiectul cod MySMIS -123044 - "Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorităţii publice centrale, având calitatea de coordonator al implementării si gestionării FESI, precum şi de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM, şi pentru personalul structurilor suport implicat în coordonarea, gestionarea si controlul FESI (III)", proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională prin POAT 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – “Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, Obiectivul specific 3.1 – “Dezvoltarea unei politici înbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI”, Acțiunea 3.1.2 – “Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC”.

Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene/ Direcţia Generală Management Resurse Umane, implementarea proiectului fiind de 33 luni, în perioada 01.04.2018 – 31.12.2020.

Valoarea totală a proiectului: 345.619.216,24 lei, din care valoarea eligibilă este de 322.692.366,49 lei (respectiv 273.903.216,83 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 48.789.149,66 lei - cofinanțare).

Obiectivul specific constă în sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în coordonarea FESI şi gestionarea POAT, POIM, şi POC din cadrul MFE, în perioada aprilie 2018-noiembrie 2020.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020