Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 33225/14.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25450/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/146/6.3/G/129964, cod SMIS 50943 cu titlul „Egalitate de şanse pe piaţa muncii”, cod SMIS 24226, beneficiar Asociaţia PRO EST – Piatra Neamţ.