În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru deplasările personalului DG PECU, UPECS şi a direcţiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU”, cod SMIS 119596, proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Asistenţă tehnică POCU 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini DGPECU, UPECS şi direcţiile de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU, în vederea bunei implementări a POCU şi închiderii POSDRU, prin asigurarea cheltuielilor cu deplasările personalului.

Obiectivul specific al proiectului este de a asigura cheltuielile cu deplasările personalului DGPECU, UPECS şi a direcţiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU pentru o perioadă de aproximativ trei ani, pentru buna desfăşurare a activităţilor legate de implementarea POCU şi închiderea POSDRU (transport, cazare, diurnă).

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:

Cheltuieli cu deplasările interne si externe asigurate pentru personalul DGPECU, UPECS şi a direcţiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU, sprijinite în implementarea POCU şi închiderea POSDRU.

Valoarea totală a proiectului este de: 3,129,526.58 lei, valoarea eligibilă este de 2,650,552.54.

Durata proiect: 41 luni, respectiv de la 12.01.2016 până la 24.05.2019.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”