În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite și consumabile pentru echipamentele IT”, cod SMIS 118022, DF 155/7/4, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7Asistență Tehnică 2014 - 2020, Obiectivul specific 7.1 Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea necesarului de rechizite și furnituri de birou, echipamente IT și consumabile pentru acestea, ștampile, servicii de traducere documente și soft creare/editare PDF și servicii de certificare a semnăturii electronice (certificat digital calificat + e Token + aplicația de semnare) și reînnoirea acestora, necesare pentru buna desfășurare a activității MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene.

Valoarea totală a proiectului: 1.085.940,18 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 919.737,04 lei.

Durata proiectului: 47 luni, respectiv de la 01.06.2016 până la 30.04.2020.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”