În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru MFE si MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea necesarului de hârtie A3 si A4 în vederea desfășurării activității zilnice în condiții optime”, cod proiect 118672, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020 (POCU 155/7/4/CF/MFE/DAPSI/118672).

Obiectiv Specific 7.1.: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional.

Acțiunea:

  • Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI-urilor POCU și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-urilor specializate, necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la Obiectivul Specific 2.2 din POCU), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc. legate de problematica cu impact asupra POCU;
  • Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor intermediare (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului: sprijinirea MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin asigurarea necesarului de hârtie pentru copiator format A3 si A4.

Obiectivul specific al proiectului: asigurarea necesarului de hârtie pentru copiatoare format A3 si A4 necesară pentru desfășurarea, în condiții optime, a activității MFE/MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU și închiderea POSDRU 2007-2013.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene.

Rezultate prevăzute ale proiectului:

  • AM POCU și UPECS sprijinite în activitatea de gestionare şi implementare a POCU 2014-2020;
  • Capacitate consolidata a AM /alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient Programul Operațional.

Valoarea totală a proiectului: 65.003,75 lei, din care valoarea eligibilă este de 65.003,75 lei, 55.054,93 lei - FSE.
Durata proiectului: 38 luni, respectiv 01.02.2016 - 31.03.2019.
Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.