În data de 4 septembrie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM”, cod proiect 1.1.082, My SMIS 124355, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacității Beneficiarilor POIM în procesul de management strategic al portofoliului de proiecte POIM.

Obiectivul specific al proiectului constă în întărirea capacității de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte la nivelul beneficiarilor POIM.

Beneficiar: Direcția Generală Programe Europene Infrastuctură Mare din cadrul MFE - Autoritatea de Management pentru POIM.

Rezultatul prevăzut al proiectului este următorul:

  • 11 evenimente de lucru organizate.

Activitățile privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activități generale care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului: este de 846,857. 50 lei (din care 717,201.08 lei FEDR și 129,656.42 lei contribuție națională).

Durata proiect: 54 de luni, respectiv de la 01.07.2018 până la 31.12.2022.

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..