A fost semnată Decizia de finanțare nr. 53991/DGPECU/24.07.2018 din Instrumente Structurale pentru proiectul „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a POAD 2014-2020”, Cod proiect My SMIS 118216, cofinanțat din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane prin POAD 2014-2020, Operațiunea - Asistență Tehnică. 
 
Componenta 1 -  Asistență Tehnică POAD.
 
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea condiţiilor pentru organizarea de evenimente, reuniuni etc., MFE având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenței financiare nerambursabile alocate României.
 
Obiectivul specific al proiectului – achiziționarea de servicii pentru organizarea de reuniuni anuale, grupuri de lucru, întâlniri cu beneficiarii etc., care pot include servicii pentru asigurarea transportului, cazării, mesei, organizarea pauzelor de cafea, servicii de interpretariat și traducere simultană, închirierea sălilor pentru evenimente precum și amenajarea acestora în scopul desfășurării optime a evenimentelor. De asemenea, pot fi incluse livrări de produse (tipărituri și materiale promoționale) necesare organizării evenimentelor.
 
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene.
 
Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:
Sprijin pentru organizarea de evenimente, reuniuni etc., în vederea îmbunătățirii capacității AM POAD de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace POAD.
 
Valoarea totală a proiectului: 287.952,60 lei, valoarea eligibilă este de 287.952,60 lei, din care 244.759,71 lei - FSE.
 
Durata proiect: 45 de luni, respectiv între data de 14 septembrie 2016 şi data de 13 mai 2020.
 
Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.