În luna septembrie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Asistență tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru buna implementare POCU 2014-2020”, cod proiect 155/7/4/CF/MFE DGPECU-SAT, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectiv Specific 7.1: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional

Obiectivul general al proiectului: eficientizarea procesului de implementare a POCU inclusiv prin creșterea capacității tehnice și administrative a AM și OI POCU

Obiectivele specifice ale proiectului:

• Sprijinirea reformelor instituționale și procedurale la nivelul AM POCU și OI POCU;
• Susținerea și îmbunătățirea procesului de evaluare a propunerilor de proiecte POCU
• Îmbunătățirea elaborării și implementării apelurilor de proiecte POCU

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Europene Capital Uman - Serviciul Asistență Tehnică

Rezultate prevăzute ale proiectului:

• AM POCU și OI POCU sprijinite în activitatea de implementare a POCU 2014-2020 prin reformare la nivel instituțional și procedural,
• AM POCU și OI POCU sprijinite în activitatea de evaluare a propunerilor de proiecte,
• AM POCU și OI POCU sprijinite în activitatea de elaborare și implementare a apelurilor de proiecte

Valoarea totală a proiectului: 46.896.999,97 lei, din care valoarea eligibilă este de 46.896.999,97 lei, 39.719.414,12 lei - FSE

Durata proiectului: 42 luni, respectiv octombrie 2017 – martie 2021

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”