În luna mai 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Formare profesională a personalului MDRAPFE responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020”, cod My SMIS 115517, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 7 Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectiv Specific 7.1: ,,Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional”

Obiectivul general al proiectului: îndeplinirea acțiunilor și obiectivelor asumate de către România în domeniul resurselor umane prin îmbunătățirea capacității personalului implicat în coordonarea, controlul și gestionarea FSE și contribuirea la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat aprobat de CE pentru perioada 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului: ,,Îmbunătăţirea capacităţii AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional”

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Resurse Umane

Rezultate prevăzute ale proiectului:

Formarea personalului din cadrul M.F.E. în următoarele domenii de formare: managementul instituțional în domeniul fondurilor europene; regulamente europene şi conceptele privind FSE / politici comunitare; managementul ciclului de proiect; achiziții publice; managementul neregulilor, corecții financiare şi antifraudă; auditul fondurilor europene; management financiar-bugetar, contabilitatea proiectelor cu finanțare europeană.

Valoarea totală a proiectului: 3.220.868,79 lei, din care 2.727.914,82 lei - FSE

Durata proiectului: 41 luni, respectiv februarie 2018 – iunie 2021

“Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”