În data de 15 noiembrie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare”, cod proiect 1.1.085, My SMIS 126403, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacității Beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată în procesul de management strategic al portofoliului de proiecte POIM

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

1. Identificarea soluțiilor pe termen scurt, mediu și lung privind managementul strategic al investițiilor din sectorul de apă și apă uzată, din perspectiva îndeplinirii angajamentelor de conformare și a angajamentelor asumate in cadru POIM privind menținerea și extinderea politicii de regionalizare;
2. Extinderea sistemului de benchmarking, în vederea monitorizării activității operatorilor regionali și asigurării sustenabilității proiectelor finanțate prin POIM;
3. Întărirea capacitații administrative a operatorilor regionali în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute pentru finanțare în cadrul O.S. 3.2. POIM.

Beneficiar: Direcția Generală Programe Europene Infrastuctură Mare din cadrul MFE - Autoritatea de Management pentru POIM.

Activitățile privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activități generale care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului: este de 10.457.500 lei (din care 8.856.425,38 lei FEDR și 1.601.074,62 lei contribuție națională).

Durată proiect: 30 de luni, respectiv de la 01.07.2018 până la 31.12.2020.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”