În data de 24.10.2018, Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Coordonare SMIS și IT, a semnat Decizia de Finanțare D.F. nr. 2.2.070 pentru proiectul cod SMIS 120084 „Asigurarea serviciilor de comunicații necesare utilizării aplicațiilor informatice din gestiunea MFE" cu perioada de implementare 01.01.2016-31.08.2021, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – “Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI”, Obiectivul specific 2.2. “Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi”.

Obiectivul proiectului: Asigurarea accesului permanent în sistem al tuturor utilizatorilor aplicațiilor 2014 (MySMIS2014, SMIS2014+, SMIS – CSNR2, Art4SMIS2014, etc.)

Obiectivul specific: Asigurarea serviciilor de comunicații necesare aplicațiilor 2014 de către instituțiile implicate în gestionarea FESI pentru perioada de programare 2014-2020.

Rezultatul așteptat: Conexiuni la rețeaua privată SMIS2014+ pentru instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul FESI.

Valoarea totală a proiectului: 2.700.300,00 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.579.932,19 lei, din care 2.186.524,50 lei reprezentând asistență financiară nerambursabilă din FEDR.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0372838500.