În data de 18.10.2018 Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Coordonare SMIS și IT, a semnat Decizia de Finanțare D.F. nr.2.2.086 pentru proiectul cod SMIS -126444 „Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014”" cu perioada de implementare 01.10.2018 - 31.10.2021, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională prin POAT 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – “Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI”, Obiectivul specific 2.2 – “Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi”.

Obiectiv proiectului: Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC.

Obiective specifice:

  • Asigurarea capacității administrative a Direcției Coordonare SMIS și IT din cadrul MFE în vederea analizării, optimizării, îmbunătățirii și dezvoltării sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014
  • Sistemul integrat SMIS2014+/MySMIS2014 documentat (diagrame, verificare și actualizare a documentației codului sursă, realizarea arhitecturii bazei de date, realizare/actualizare de manuale ale sistemului, etc.)

Rezultate preconizate:

1. Capacitate asigurată a DCSMISIT din cadrul MFE atât de analiză, optimizare, îmbunătățire, adaptare a noilor cerințe ale Beneficiarilor instituționali (AM, ACP, AA, etc.) cât și de îmbunătățire și dezvoltare a sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014
2. Sistem integrat SMIS2014+/MySMIS2014 documentat tehnic (diagrame, verificare și actualizare a documentației codului sursă, realizarea arhitecturii bazei de date, realizare/actualizare de manuale ale sistemului, etc.).

Valoarea totală a proiectului: 11.330.308,80 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.112.940,80 lei, din care 9.406.515,41 lei reprezentând asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0372838500.