În luna februarie 2019, Ministerul Fondurilor Europene a semnat Decizia de finanțare nr. 9052/5.02.2019 pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”, cod proiect 155/7/4/ SMIS126944, co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea acțiunilor care pot determina îmbunătățirea și consolidarea capacității Autorității de Management Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) de a gestiona proiectele finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în conformitate cu legislația națională și comunitară.

Obiectivul specific a proiectului urmărește consolidarea capacitații Serviciului Validarea Cheltuielilor și Serviciului Supraveghere Proiecte din cadrul Direcției Generale Programe Europene Capital Uman (DGPECU), prin angajarea în afara organigramei a unui număr suplimentar de persoane pentru o perioada de 2 ani calendaristici, pentru a se realiza sarcinile specifice gestionarii în mod eficient a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, conform prevederilor procedurale și a legislației in vigoare.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene – Serviciul Asistență Tehnică din cadrul Direcția Generală Programe Europene Capital Uman (DGPECU)

Rezultate prevăzute ale proiectului:
AM POCU sprijinită în realizarea sarcinilor sale specifice aferente implementării POCU 2014-2020, prin încheierea a maxim 20 de contracte individuale de munca în afara organigramei DGPECU, pentru 2 structuri din cadrul DGPECU - Serviciul Supraveghere Proiecte și Serviciul Validare Cheltuieli, pentru o durata de 2 ani.

Valoarea totală a proiectului: 5.443.944,00 lei, din care contribuția UE este în valoare de 4.610.748,37 lei.

Durata proiectului: 27 luni, respectiv februarie 2019 - mai 2021

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”