În luna noiembrie 2018, Ministerul Fondurilor Europene a semnat Decizia de finanțare nr. 88626/29.11.2018 pentru proiectul „Sprijin pentru MFE – DGPECU în domeniul contractării proiectelor POCU”, cod proiect SMIS 126883, co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătățirea capacităţii AM POCU - DGPECP în vederea contractării proiectelor POCU aprobate la finanțare, aferente axelor prioritare 1- 7, prin încheierea unui contract de achiziție publică în scopul gestionării şi implementării în mod eficient a programului operațional.

Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea unui proces de contractare corespunzător, eficient şi calificat prin contractarea unor experți externi, care sub coordonarea DGPECP se vor implica în procesul de pregătire a dosarelor de contractare a proiectelor POCU aprobate la finanțare aferente axelor prioritare 1-7, ținând cont de toate reglementările în vigoare.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene – Serviciul Asistență Tehnică din cadrul Direcției Generale Programe Europene Capital Uman (DGPECU)

Rezultate prevăzute ale proiectului:

  • Servicii de contractare experți în domeniul contractării proiectelor POCU aprobate la finanțare în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCU (AP 1-7)
  • AM POCU - DGPECP sprijinită în realizarea sarcinilor sale aferente implementării POCU 2014-2020 prin contractarea tuturor cererilor de finanţare/proiectelor aprobate, finanțabile din AP 1-7 în termenele prevăzute în procedura de contractare.

Valoarea totală a proiectului: 2.668.932,00 lei, din care contribuția UE este în valoare de 1.899.539,46 lei.

Durata proiectului: 25 luni, respectiv noiembrie 2018 - decembrie 2020

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”