În data de 10.08.2018, Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală Programe Europene Capital Uman/ Serviciul Asistenţă Tehnică a semnat Decizia de Finanțare D.F. nr.59039/10.08.2018 pentru proiectul cu cod SMIS 11787 „Studiu structurat privind destinatarii finali POAD pentru perioada 2014-2016" cu perioada de implementare 10.08.2018-10.10.2019, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 - bugetul alocat asistenţei tehnice.

Obiectivul general:
Realizarea unui studiu structurat privind destinatarii finali pentru perioada 2014-2016, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 594/2016 al Comisiei din 18 aprilie 2016 de stabilire a unui model pentru studiul structurat privind destinatarii finali ai Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) şi în temeiul articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Obiectivul specific:
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă elaborarea și aprobarea studiului structurat privind destinatarii finali POAD pentru perioada 2014-2016.

Rezultate prevăzute ale proiectului:
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate sprijinită în formularea unor concluzii şi lecţii învăţate din punerea în aplicare a asistenţei furnizate prin POAD în perioada 2014-2016 și agregarea rezultatelor la nivelul UE, care pot fi utilizate de Comisie în contextul evaluărilor intermediare.

Valoarea totală a proiectului: 500.769,61 lei, din care contribuția UE este în valoare de 425.654,17 lei.

Durata proiectului: 14 luni, respectiv 10.08.2018-10.10.2019

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020”