În data de 19.07.2019 a fost semnată Decizia de Finanțare nr. 2.1.113 pentru proiectul „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019”, cod SMIS 2014+ 129407, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Obiectivul general al proiectului: Contribuie la îndeplinirea de către MFE a responsabilităților care îi revin în calitate de coordonator al implementării și gestionării instrumentelor fondurilor europene structurale și de investiții.

Obiectivul specific: Asigură sprijinul MFE în ceea ce privește organizarea de reuniuni informale și evenimente privind pregătirea și gestionarea politicii de coeziune.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Cooperare Europeană și Internațională

Rezultate prevăzute:
• 2 reuniuni informale organizate pentru pregătirea și gestionarea Politicii de coeziune: Reuniunea informală a directorilor generali responsabili cu Politica de Coeziune și Reuniunea informală a Grupului de Lucru Măsuri Structurale;
• Materiale promoționale și obiect de promovare asigurate pentru „Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu gestionarea fondurilor europene (CAG+coeziune)” - reuniune informală privind pregătirea și gestionarea politicii de coeziune;
• Materiale promoționale și organizarea programului de promovare în cadrul „Conferinței în domeniul evaluării fondurilor europene structurale și de investiții”.

Valoarea totală a proiectului: 1.099.194,15 lei, valoare totală eligibilă 1.099.194,15 lei, din care 930.409,60 lei finanțare nerambursabilă.

Perioada de implementare a proiectului: 12 luni, respectiv de la data de 03 decembrie 2018 până la data de 01 noiembrie 2019.
Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020