În contextul obligativităţii Statelor Membre de a asigura informarea şi comunicarea pentru fondurile europene, stabilită prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale – Direcţia Comunicare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, a iniţiat proiectul „Valori europene în România, la 100 ani de la Marea Unire”, cod proiect: 1.2.097, cod SMIS 2014+: 128240.

Obiectivul general al proiectului: Evidenţierea importanţei proiectului european pentru România modernă în ultima sută de ani, cu accent pe efectele integrării în Uniunea Europeană şi beneficiile aduse de finanţările europene.

Obiectivul specifical proiectului: Promovarea Politicii de Coeziune la nivelul României cu evidenţierea importanţei apartenenţei României moderne, centenare la spaţiul european.

În luna iunie 2019, a fost emisă Decizia de finanţare a proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul specific 1.2. Asigurarea transparenţei şi credibilităţii FESI şi a rolului Politicii de Coeziune a UE, Obiectivul specific 1.2.1. Diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare şi publicitate cu privire la FESI şi la POAT, POIM şi POC.

Perioada de implementare a proiectului, conform deciziei de finanţare este de 22 luni, respectiv de la data de 1 martie 2018 până la data de 31 decembrie 2019.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului sunt realizarea unei campanii de promovare a valorilor naţionale şi europene cu ocazia Centenarului.

Valoarea totală a proiectului este de 443.485,99 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 443.485,99 lei (din care FEDR 375.586,95 lei şi cofinanţare de 67.899,04 lei).

Ministerul Fondurilor Europene – Serviciul Comunicare Instrumente Structurale, Direcţia Comunicare

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020”