În data de 12 decembrie 2019 a intrat în vigoare Decizia de Finanțare pentru proiectul „Sprijin DG PECU în vederea organizării și desfășurării cursurilor de formare pentru membri și observatorii CM POCU”, cod proiect POCU/155/7/4/127431, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014 – 2020, axa prioritară 7 – Asistență Tehnică POCU 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea acțiunilor care pot determina îmbunătățirea capacității AM POCU prin organizarea unor cursuri de formare pentru membri și observatorii Comitetului de Monitorizare POCU (CM POCU) în scopul eficientizării activității și contribuției la procesul de monitorizare POCU și în vederea participării pro-active la funcțiile CM POCU.

Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea unui transfer de cunoștințe adecvat către grupurile țintă cărora li se adresează sesiunile de formare, prin organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare pentru membri și observatori ai CM POCU.

Beneficiar:

Ministerul Fondurilor Europene prin Serviciul Asistență Tehnică – DG PECU

Rezultate așteptate:

Un program de formare destinat membrilor și observatorilor CM POCU, în domeniile:

  • integritate, conflict de interese și comunicare,
  • achiziții publice, în context legislativ comunitar/național,
  • management instituțional în domeniul fondurilor europene,

care urmărește asigurarea unui transfer de cunoștințe adecvat, în vederea participării pro-active la funcțiile CM POCU.

Valoarea totală a proiectului: 1.145.256 lei, din care contribuţia UE în valoare de 969.974,57 lei.

Durata proiectului: 21 de luni, respectiv iunie 2019 – februarie 2021

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020