Descriere proiect – „Sprijin pentru MFE şi MDRAPFE în coordonarea FESI și gestionarea POC, POIM și POAT 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu serviciile informatice și de comunicații, achiziție licențe, soft-uri, etc., altele decât cele pentru SMIS 2014+”, cod SMIS 118647.