pdfAnunț începere proiect: „Continuarea asigurării de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 la nivelul beneficiarilor POIM”, cod proiect 1.1.132/MySMIS2014+ 140620.