Clarificare privind documentația proiectelor care propun investiții de dezvoltare a unor rețele de distribuție de gaze naturale în mai multe unități administrativ-teritoriale (UAT) în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

În contextul mai multor solicitări de clarificare primite din partea solicitanților de finanțare referitoare la conținutul documentației tehnico – economice în cazul proiectelor care propun investiții în mai multe unități adminsitrativ-teritoriale, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 face următoarele precizări:

• Având în vedere faptul că pentru îndeplinirea condițiilor de finanțare, în special a cerinței privind numărul minim de gospodării propuse pentru conectare, a fost necesară, în anumite cazuri, planificarea de investiții în mai multe UAT, cererea de finanțare poate fi susținută printr-o documentație realizată în baza unuia sau mai multor certificate de urbanism (emise de Consilii Județene, respectiv autorități ale administrației publice locale).

• Cu toate acestea, solicitanții de finanțare vor avea în vedere faptul că, în conformitate cu legislația aplicabilă (Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv ART. 6^1, Alin. 2), evaluarea efectelor asupra mediului se va realiza cumulat pentru întreaga investiţie propusă, nu separat pentru fiecare UAT / certificat de urbanism, și se va obține un singur act de reglementare de la autoritatea de mediu competentă.