În luna decembrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Campanii de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI 2014-2020”, cod proiect 1.2.057, Axa Prioritară 1, obiectivul specific 1.2.

Asistenţa comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020:

  • Obiectivul specific 1.2. - Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE
  • Acțiunea 1.2.1. - Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC.
Citește mai departe: Anunţ de începere a proiectului „Campanii de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI...

În luna septembrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele”, cod proiect 102, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU...