În luna mai 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Formare profesională a personalului MDRAPFE responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020”, cod My SMIS 115517, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 7 Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Formare profesională a personalului MFE responsabil cu gestionarea...

A fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cod proiect 120388, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și...