În luna mai 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Formare profesională a personalului MDRAPFE responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020”, cod My SMIS 115517, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 7 Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Formare profesională a personalului MFE responsabil cu gestionarea...

A fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cod proiect 120388, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și...

În luna septembrie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Asistență tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru buna implementare POCU 2014-2020”, cod proiect 155/7/4/CF/MFE DGPECU-SAT, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Asistență tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru buna...

În luna octombrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2021 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POCU și POSDRU”, cod proiect 67, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în...