Proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate privind proiectul POSDRU/74/5.2/AJ/47386 „Creșterea ocupării forței de muncă din zona rurală”, cod SMIS 24226, beneficiar S.C. Compania ROMPREST S.A. – 17.05.2018

Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “Achiziţionarea de echipamente IT performante pentru eficientizarea activităţii SC CONDOMINIU SRL”, cod SMIS 47824

Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv”, cod SMIS 38274.