Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 37513/29.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr.25455/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/99/5.1/G/75767, cod SMIS 29882 cu titlul „Atingerea performanţelor de ocupare prin măsuri active”, beneficiar SC EUROPEAN CONSULTING SRL.

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 25444/21.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25444/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/33/3.2/G/17144, cu titlul „Management performant, garanţia, adaptabilităţii la exigenţele schimbării”, cod SMIS 5870, beneficiar SC EUROPEAN CONSULTING SRL.

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 35281/21.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25460/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/99/5.1/G/75463, cu titlul „Ocuparea prin măsuri active în Judeţul Botoşani”, cod SMIS 29742, beneficiar SC FED CONSULT SRL.

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 33225/14.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25450/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/146/6.3/G/129964, cod SMIS 50943 cu titlul „Egalitate de şanse pe piaţa muncii”, cod SMIS 24226, beneficiar Asociaţia PRO EST – Piatra Neamţ.