În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite și consumabile pentru echipamentele IT”, cod SMIS 118022, DF 155/7/4, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7Asistență Tehnică 2014 - 2020, Obiectivul specific 7.1 Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin...

În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru deplasările personalului DG PECU, UPECS şi a direcţiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU”, cod SMIS 119596, proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Asistenţă tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru deplasările personalului DG PECU, UPECS şi a...

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Europene Competitivitate, anunţă că prin Decizia MFE nr. 42300/13.06.2018se reziliază Contractul de finanţare nr. 32/29.06.2017, pentru proiectul intitulat “Creşterea competitivităţii SC BLUE SKY SOFTWARE SRL prin dezvoltarea unei aplicaţii informatice inovative”, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPSI), şi SC BLUE SKY SOFTWARE SRL, în calitate de beneficiar.

Citește mai departe: Anunţ privind Decizia MFE nr. 42300/13.06.2018 referitoare la rezilierea contractului de finanţare...

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 37513/29.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr.25455/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/99/5.1/G/75767, cod SMIS 29882 cu titlul „Atingerea performanţelor de ocupare prin măsuri active”, beneficiar SC EUROPEAN CONSULTING SRL.

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 25444/21.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25444/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/33/3.2/G/17144, cu titlul „Management performant, garanţia, adaptabilităţii la exigenţele schimbării”, cod SMIS 5870, beneficiar SC EUROPEAN CONSULTING SRL.

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 35281/21.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25460/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/99/5.1/G/75463, cu titlul „Ocuparea prin măsuri active în Judeţul Botoşani”, cod SMIS 29742, beneficiar SC FED CONSULT SRL.