Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “Achiziţionarea de echipamente IT performante pentru eficientizarea activităţii SC CONDOMINIU SRL”, cod SMIS 47824

Proiect Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaţionale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “Modernizarea întreprinderii S.C. FLOWOOD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante pentru producția de mobilier din lemn masiv”, cod SMIS 38274.

În luna noiembrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU 2014-2020 și închiderea POSDRU 2007-2013 prin achiziționarea unui software extensie de date și analiză”, cod proiect 73, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în gestionarea POCU...