Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 33225/14.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 25450/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/146/6.3/G/129964, cod SMIS 50943 cu titlul „Egalitate de şanse pe piaţa muncii”, cod SMIS 24226, beneficiar Asociaţia PRO EST – Piatra Neamţ.

În data de 11.05.2018 a fost semnată Decizia de Finanțare nr. 3.1.078 / 11.05.2018 pentru proiectul cod MySMIS -123044 - "Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorității publice centrale, având calitatea de coordonator al implementării și gestionării FESI, precum și de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM și pentru personalul structurilor suport, implicat în coordonarea gestionarea și controlul FESI (III), Axa prioritară – “Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România”.

Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Fondurilor Europene, implementarea proiectului fiind de 33 luni, în perioada 01.04.2018 – 31.12.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 345.619.216, 24 lei, din care 273.903.216, 83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 48.789.149, 66 lei valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului.

Obiectivul specific constă în sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în coordonarea FESI și gestionarea POAT, POC si POIM, în perioada aprilie 2018-decembrie 2020.

Rezultatul așteptat – Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului din cadrul MFE cu atribuții în coordonarea FESI și gestionarea POAT, POC si POIM și a structurilor suport în perioada aprilie 2018-decembrie 2020.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020.

Date de contact: Rodica Predoi
Funcția: consilier – Direcția Resurse Umane
Telefon: 0372838681 , e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anunţ

Descriere proiect

 

Ministerul Fondurilor Europene desfăşoară un proces de consultare a pieței inițiat cu scopul de a obține informații referitoare la specificațiile tehnice, valoarea estimată, condițiile de calificare etc., aferente unei campanii de comunicare pentru promovarea Programului Operațional Capital Uman. Aspectele supuse consultării se regăsesc în documentul atașat.

Propunerile și răspunsurile persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare se transmit prin email, până la data de 15 iunie 2018, ora 12:00, pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

După analizarea opiniilor/sugestiilor/recomandărilor inițiale, Ministerul Fondurilor Europene va organiza întâlniri individuale sau de grup, pentru a purta discuţii cu privire la subiectele care fac obiectul consultării. Aspectele discutate vor fi consemnate în scris.

Raportul final privind consultarea pieței va fi publicat în SEAP.