Detalii contact beneficiar  


Anunțuri [proceduri de achiziție, beneficiari privați]

  • Achizitie ”Servicii de formare”_LOT 8_Workshop Managementul comunicarii ( procedură închisă la 27.09.2018 / 16:41:13) - Atribuire: Totală (contractate 1 din 1 loturi)

Data publicare  14.08.2018
Data expirare 28.08.2018
Ora expirare 16:00
 Județ  IASI
 Tip contract  Servicii

Data/Ora celei mai recente versiuni a specificaţiilor: versiune inițială


  • Loturi procedură
LOT 8 - Servicii de formare profesională pentru persoane care asigură managementul strategic al firmelor și antreprenori – workshop MANAGEMENTUL COMUNICARIICăutare anunțuri

Cuvinte cheie
Data publicare
Data expirare
Județ
Tip contract
Procedură închisă
Specificații actualizate