Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOR/12/12/1/Implementarea eficientă a Programului Operaţional Regional Program Operational Regional 04.05.2016 31.12.2020 Deschis
isPOCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 16.05.2016 15.09.2016 Închis necunoscut 149
isPOCU/19/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 16.05.2016 15.09.2016 Închis necunoscut 15
isPOIM 1/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - sprijin pregatire proiecte de investiții Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis 41 0
isPOIM/8/5/2/ OS 5.2. Apel de proiecte pentru consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre Program Operational Infrastructura Mare 20.04.2016 01.02.2017 Închis 2 2
isPOIM/10/4/2/ OS 4.2. Apel de proiecte pentru evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național Program Operational Infrastructura Mare 20.04.2016 31.12.2018 Deschis 3 0
isPOIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității Program Operational Infrastructura Mare 19.04.2016 15.12.2016 Închis necunoscut 58
isPOIM/6/3/1/; OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 19.04.2016 31.12.2018 Deschis 5 0
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 3
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 4
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 0
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 11
isPOAT 2014 - 2020 Program Operational Asistenta Tehnica 15.10.2015 30.06.2023 Deschis necunoscut 1
isPOC/PI2.2/OS2.2/ Acţiune 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adaugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere Program Operational Competitivitate 02.11.2015 29.02.2016 Închis necunoscut 220
isPOC/PI1.2/OS1.4/ Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe – Secţiunea G - Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe Program Operational Competitivitate 12.05.2015 11.08.2015 Închis necunoscut 75
isPOC/PI1.2/OS1.3 Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI – Secţiunea D - Tip proiect: Întreprinderi nou-înființate inovatoare care vizează inovare de produs sau de proces Program Operational Competitivitate 12.05.2015 11.08.2015 Închis necunoscut 65
isPOC/PI1.2/OS1.3/ Acțiunea 1.2.1. Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI– Secţiunea C - Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off Program Operational Competitivitate 12.05.2015 31.12.2023 Închis necunoscut 55
isPOC/PI1.1/OS1.2/ Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD – Secţiune E - Tip proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate Program Operational Competitivitate 12.05.2015 01.09.2015 Închis necunoscut 204
isPOC/PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Secţiunea F - Tip proiect: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități Program Operational Competitivitate 12.05.2015 25.08.2015 Închis necunoscut 111
isPOC/PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Secţiunea B - Tip proiect: Proiecte pentru clustere de inovare Program Operational Competitivitate 12.05.2015 18.08.2015 Închis necunoscut 8