Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOIM/38/2/7/Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/33/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/31/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/32/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/28/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/41/1/4/Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov – proiecte noi de invesitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/40/1/4/Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/36/1/2/Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/34/1/2/Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/35/1/2/Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală – sprijin pregatire proiecte de invesitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/27/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/25/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM 7/3/1 OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor - proiecte noi de investiții – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 20.04.2016 31.12.2018 Deschis 20 0
isPOIM 3/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis 44 0
isPOIM 2/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis
isPOCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 16.05.2016 15.09.2016 Închis necunoscut 163