Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU 454/AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11/Bursa profesională Program Operational Capital Uman 31.08.2018 31.10.2018 Închis necunoscut 1
isPOCU/AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6/Educație de calitate în creșe la nivel național Program Operational Capital Uman 20.08.2018 30.12.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU 447/AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3/Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii (Bani de liceu) Program Operational Capital Uman 14.08.2018 14.11.2018 Închis necunoscut 2
isPOIM/50/2/5/ OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 30.05.2016 31.12.2018 Închis necunoscut 0
isPOIM/33/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/32/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/31/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/AP 4/PI 9.v/OS 4.16. Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale Program Operational Capital Uman 27.08.2018 15.01.2019 Închis 143 307
isPOIM/28/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/27/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – sprijin pregatire proiecte de investitii Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/25/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 07.02.2017 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isBunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice (POCU 436, POCU 437) Program Operational Capital Uman 26.07.2018 26.11.2018 Închis 58 130
isPOCU/425/1/1/Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) Program Operational Capital Uman 13.07.2018 28.09.2018 Închis necunoscut 0
isCod apel: POIM/271/4/3/Reducerea suprafețelor poluate istoric – proiecte noi Program Operational Infrastructura Mare 09.07.2018 31.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOCU/320/6/21/OS.6.7,6.9, 6.10/21 - „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” Program Operational Capital Uman 10.01.2018 27.04.2018 Închis necunoscut 16
isCod apel: POIM/290/6/3/Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatori casnici Program Operational Infrastructura Mare 03.01.2018 01.07.2019 Deschis necunoscut 0
isCod apel: POIM/289/6/1/ Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice Program Operational Infrastructura Mare 03.01.2018 01.07.2019 Deschis necunoscut 0