Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOIM/58/6/1/ Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice Program Operational Infrastructura Mare 18.08.2016 17.10.2017 Închis necunoscut 1
isPOCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 71
isPOCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 5
isPOCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate Program Operational Capital Uman 18.04.2017 23.06.2017 Închis necunoscut 137
isPOIM/120/6/4/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă Program Operational Infrastructura Mare 16.05.2017 01.07.2019 Deschis necunoscut 0
isPOIM/119/6/1/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală Program Operational Infrastructura Mare 16.05.2017 01.07.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU /AP 5 / PI 9.vi / OS 5.1. — „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Regiunea București-Ilfov Program Operational Capital Uman 07.04.2017 22.05.2017 Închis necunoscut 6
isPOCU/ AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, regiuni mai puțin dezvoltate Program Operational Capital Uman 07.04.2017 22.05.2017 Închis necunoscut 74
isPOCU/AP 2/PI 8.ii/OS2.3 Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi Program Operational Capital Uman 03.04.2017 31.12.2023 Deschis necunoscut 0
isPOIM/107/5/1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 04.01.2017 30.06.2017 Închis necunoscut 2
isPOR /98/8/3/Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale Program Operational Regional 28.02.2017 29.08.2017 Închis necunoscut 0
isPOR/97/3/1 pentru celelalte 7 regiuni POR/106/3/1 pentru regiunea Bucureşti Ilfov 3.1.B – Clădiri Publice Program Operational Regional 27.02.2017 28.08.2017 Închis necunoscut 0
isPOR/102/2/2/Îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC 2.2 A Program Operational Regional 23.02.2017 23.08.2017 Deschis necunoscut 0
isPOCU/99/2/3/Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare Program Operational Capital Uman 24.11.2016 16.12.2016 Închis necunoscut 1
isPOCU/91/4/8/ Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate Program Operational Capital Uman 17.10.2016 31.03.2017 Închis necunoscut 80
isPOCU/90/6/19 ; Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 Program Operational Capital Uman 13.10.2016 01.02.2017 Închis necunoscut 204
isPOCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Program Operational Capital Uman 12.10.2016 29.11.2016 Închis necunoscut 58
isPOCU/86/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Program Operational Capital Uman 03.10.2016 14.11.2016 Închis necunoscut 4
isPOCU/85/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Program Operational Capital Uman 03.10.2016 14.11.2016 Închis necunoscut 41
isPOCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Program Operational Capital Uman 16.09.2016 16.11.2016 Închis necunoscut 347