Apeluri: POCU/19/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate • Cod apel
  POCU/19/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate
 • Program operațional
  Program Operational Capital Uman
 • Axa prioritară
  4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
 • Beneficiari eligibili
  unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local, organism neguvernamental nonprofit
 • Tip apel
  termen limita
 • Data lansare
  16.05.2016
 • Data închidere
  15.09.2016
 • Buget (RON)
  16.596.721,64 Lei
 • Ghid /Anexe
 • Stare apel
  Închis
 • Număr schițe
  Necunoscut
 • Proiecte depuse
  15
 • Intrebari frecvente