Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi, 25 iunie, apelul și Ghidul solicitantului privind consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastrefinanțat din Axa prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi instituţiile aflate în subordine, Serviciul de Telecomunicații Speciale și instituţiile specializate care pot interveni, în parteneriat cu IGSU, pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice, pot obține finanțare pentru proiecte ce vizează creșterea capacității de răspuns la dezastre a echipajelor de intervenție, prin echiparea unităţilor pentru situaţii de urgenţă și dotarea cu sisteme IT pentru situații de urgență.

Valoarea maximă a unui proiect poate fi de 50 milioane euro.

Cererile de finanțare se vor depune în perioada 25 iunie 2018 – 25 iunie 2019, prin aplicația electronică MySMIS 2014, până la acoperirea bugetului limită al apelului, de 105 milioane euro.