Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește apelurile aferente Obiectivelor specifice 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie (apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă) și 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor (apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau pre-identificate) din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Noul termen până la care se pot depune proiecte este 31.12.2018, ora 10.00, conform ordinelor de ministru care pot fi consultate aici.

Reamintim că apelurile de proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 51,5 milioane de euro, au fost lansate în data de 3 ianuarie a.c.

Principalele rezultate ce se vor obține prin implementarea proiectelor finanțate sunt:

  • extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, prin investiții ale operatorilor de distribuție concesionari în lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare;
  • implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari.