Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi Ministerul Cercetării și Inovării - Organismul Intermediar pentru Cercetare anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD- Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secţiunea Implementare program şi pe site-ul Organismului Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Cercetarii și Inovării, la secţiunea Competitii.(www.poc.research.gov.ro)

Perioada de consultare publică este de 30 zile, începând cu data de 26.04.2018 până la data de 26.05.2018. În această perioadă se aşteaptă observații şi sugestii privind modificările aduse Ghidului.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; tel.021.316.00.86

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță finalizarea modificării ghidului solicitantului pentru Obiectivele Specifice 8.1 ”Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” și 8.2 ”Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale cu alte state vecine” și lansarea apelului de proiecte pentru investiții în realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport și în dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale. Bugetul total alocat este de 75,2 milioane de euro.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță finalizarea revizuirii Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali și lansarea apelului pentru finanțarea investițiilor în sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Conform Ghidul solicitantului, bugetul total alocat este de 7,8 milioane de euro. Apel este necompetitiv cu depunere continuă, iar proiectele pot fi depuse în perioada 20.03.2018 – 31.12.2018.

Referitor la solicitările de clarificare depuse cu privire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, facem următoarele precizări:

În anexa nr. 5 Modalitatea de Evaluare a Candidaturilor, la criteriul de verificare nr. 2, punctul e), data corectă pentru declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat/local este de 31.12.2017.

În fișierul publicat în 29 ianuarie 2018 pe site-ul www.fonduri-ue.ro, la punctul mai sus menționat, a fost comunicată data de 31.08.2017, ca urmare a unei erori de actualizare a documentului.

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 publică, în consultare, versiunea revizuită a Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.2. ”Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Finanțarea proiectelor în cadrul obiectivului specific menționat vizează implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 23.02.2018.

Apelul de proiecte va fi deschis ulterior aprobării variantei revizuite a Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.2. ”Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.