Referitor la solicitările de clarificare depuse cu privire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, precizăm că toate condițiile precizate în Anexa 2 - Condițiile generale de conformitate și condițiile specifice sunt obligatorii, inclusiv cele care se referă la spațiul pus la dispoziție, respectiv: ”în fiecare reședință de județ, spațiu de minim 20 mp cu acces facil (direct) pentru public, cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, care să fie pus la dispoziție cu titlu gratuit în cadrul proiectului”.

Serviciul de Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, prevăzut în Strategia de comunicare pentru Fonduri ESI și în Planul de comunicare multianual aferent, anunță în calitate de potențial beneficiar relansarea procedurii de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului ”Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.

Proiectul urmează a contribui, prin activitățile sale, la diseminarea în mod direct a informațiilor actualizate referitoare la oportunitățile de finanțare din fonduri ESI, fonduri naționale și extracomunitare, precum și la modalitățile de accesare acestora.

Organizațiile interesate, care îndeplinesc condițiile de conformitate și pot proba cu documente îndeplinirea acestora, sunt invitate să-și depună candidatura până cel târziu la data de 2 martie 2018, ora 14.30. Candidatura se va depune în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Vă rugăm ca orice comunicare să conțină în titlu mențiunea ”Cu referire la selecția partenerului pentru proiectul Centrului de Informare pentru Fonduri ESI”.

Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, a publicat în data de 11.10.2017, un anunț prin care a fost lansată procedura de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.

MDAPFE a actualizat astăzi Calendarul apelurilor pe care estimează că le vor lansa Autoritățile de Management în primele trei luni ale anului.

Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de ghiduri, în valoare nerambursabilă de aproximativ 3,1 mld. euro, din care 2,4 mld. euro fonduri europene.

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” aferent obiectivelor specifice 6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; 6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7341/29.12.2017.