Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidurile de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi investiţii în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică. Bugetul total alocat este de 51,5 milioane de euro. Prin cele două ghiduri se lansează apeluri de proiecte necompetitive cu depunere continuă, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 30.06.2018.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidul de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții pentru managementul riscului la inundații și eroziune costieră. Bugetul total alocat este de 402,35 milioane de euro. Prin acest ghid se lansează apeluri de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 02.07.2019.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță publicarea, la începutul lunii ianuarie 2018, a Corrigendumului nr. 4 privind modificarea documentului: „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2010”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 536/2016, cu modificările si completările ulterioare.
Modificările vor viza corelarea dispozițiilor din documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2010” cu prevederile din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare (alineat introdus prin OUG nr. 91/06.12.2017), cât și cu modificările survenite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările legislative vor conduce la actualizarea plafoanelor pentru remunerarea personalului angajat în proiectele finanțate din POCU.

Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) din cadrul MDRAPFE anunță că va reintroduce în evaluare proiectele care au fost respinse pentru depășirea pragului de 2% a contribuției beneficiarului, în cadrul apelurilor “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” și “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție”.

”Suntem permanent deschiși la dialog cu societatea și cu potențialii beneficiari, pentru a îmbunătăți toate aspectele care țin de folosirea fondurilor europene. Nu sancționăm beneficiarii pentru inadvertențele produse în procesul de lansare a apelului, am analizat situația și am luat singura decizie posibilă ca să avem o abordare corectă în evaluare. Ne dorim să fim alături de beneficiari și în perioada următoare, atât în scrierea, cât și în implementarea proiectelor”, a apreciat ministrul delegat al Fondurilor Europene, Marius Nica.

În ceea ce privește solicitările de clarificare depuse cu referire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, precizăm că în stabilirea eligibilității partenerului se va lua în calcul și scopul în care acesta desfășoară activități economice.