Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) a primit, până la 16 octombrie 2017, 62 de proiecte în valoare totală eligibilă de 69 milioane de euro, care vizează elaborarea planurilor de management, seturilor de măsuri de conservare, planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate.

Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk (SCISH) din cadrul MDRAPFE anunță extinderea până la 31 octombrie 2017, ora 17.00, a termenului pentru depunerea candidaturilor de parteneriat pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, pentru a asigura o competiție consistentă și o selecție relevantă.

În baza atribuțiilor sale și a calității de (potențial) beneficiar POAT pentru proiecte de informare și promovare a fondurilor ESI și a documentelor strategice în domeniu, SCISH a publicat în 11 octombrie anunțul și documentele pentru procedura de selecție a unui/ unor partener/ parteneri pentru implementarea unei componente a Centrului de Informare Fonduri ESI, anume rețeaua teritorială de puncte de informare județene. Dată fiind necesitatea urgentării procesului de operaționalizare a sistemului de puncte teritoriale de informare, termenul inițial stabilit pentru depunerea candidaturilor a fost 20 octombrie 2017.

Serviciul de Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, prevăzut în Strategia de comunicare pentru Fonduri ESI 2014-2020 și în Planul de comunicare multianual aferent, anunță, în calitate de potențial beneficiar, organizarea unei proceduri de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”.

Proiectul urmează a contribui, prin activitățile sale, la diseminarea în mod direct a informațiilor actualizate referitoare la oportunitățile de finanțare din fonduri ESI, fonduri naționale și extracomunitare, precum și la modalitățile de accesare acestora.

Organizațiile interesate, care îndeplinesc condițiile de conformitate și pot proba cu documente îndeplinirea acestora, sunt invitate să-și depună candidatura până cel târziu la data de 20 octombrie 2017, ora 14.30. Candidatura se poate depune în format electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Vă rugăm ca orice comunicare să conțină în titlu mențiunea „Cu referire la selecția partenerului pentru proiectul Centrului de Informare pentru Fonduri ESI”.

POR: consultare publică până la 20 octombrie pentru Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 05.10.2017 spre consultare publică, Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare pentru proiecte menite să îmbunătățească activitatea din instituțiile adminstrației publice locale prin implementarea managementului calității.