București, 7 aprilie 2017 — Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, redeschide astăzi două apeluri de proiecte corespunzătoare ghidurilor de finanţare „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, unul pentru regiunile mai puțin dezvoltate şi celălalt pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. Proiectele vor viza elaborararea Strategiilor de Dezvoltare Locală, ca primă etapă a mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) pentru zone urbane marginalizate.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerulului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, lansează Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” și apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.

Ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice din Programul Operaţional Regional (POR), dedicate dezvoltării urbane durabile (Axa proritară 4), au fost publicate spre consultare publică pe site-ul programului. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 18 aprilie 2017.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerulul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a finalizat etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a publicat în data de 20.03.2017, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (AM POAT) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a aprobat, în data de 20 martie 2017, Ghidul beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

Scopul ghidului este acela de a prezenta beneficiarilor programului, într-o formă cât mai cuprinzătoare, informații cu privire la implementarea proiectelor, perioada de durabilitate, obligațiile privind păstrarea și arhivarea documentelor, formatul cererilor de rambursare, rapoartelor de progres, notificărilor, solicitărilor de acte adiționale precum şi termenele de transmitere a acestora către AM POAT.

Totodată ghidul cuprinde şi cele mai relevante aspecte pe care beneficiarii trebuie să le aibă în procesul de implementare, pentru a diminua la maxim riscul neeligibilităţii unor cheltuieli.